Lejebetingelser

Anvendelse:
Nedenstående almindelige lejebetingelser finder anvendelse på al leje af materiel fra Lejettelt.dk, medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af Lejettelt.dk.

Leveringsforhold:
I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, brand, statslige indgreb, orkan, ulykkestilfælde eller anden force majeure, som forhindre eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering uden ansvar for udlejer, så længe den pågældende tilstand vedvarer.

Opsætning af telt:
Til opsætning af teltet skal der minimum være 3-4 personer, da der ellers kan ske vrid-skader på stål stængerne. Ved vrid-skader erstattes den pågældende del (indkøbspris). Det er lejerens ansvar at efterse materialet for skader ved levering/afhentning.

Ansvar over for offentlig myndighed
Ansvar overfor offentlig myndighed påhviler lejeren alene. For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og bardunernes opsætningsareal.

Lejeperiode:
Hvis andet ikke er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det beror hos lejer. Hvis udlejer ikke modtager materiel tilbage rettidigt, opkræves ekstra leje til dagpris.

Ansvar:
Så længe det lejede befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres dette, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og skade erstattes til fuld- og nyværdi.

Lyskædernes pærer skal erstattes hvis de er smadret eller bortkommet (60,- pr stk) pærene efterses inden udlejning. Det er lejers ansvar at efterse for defekte pærer inden udlevering fra udlejer.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede i den aftalte periode.

Betalingsbetingelser:
Kontrakten er bindende og gyldig med lejers underskrift. Depositum skal indbetales før bookingen er gældende. Depositummet fratrækkes lejen. Lejen betales kontant på opstillingsdagen.

Afbestilling:
Under 30 dage før beregnes 25% af lejebeløbet.
Under 14 dage før beregnes 50% af lejeprisen.
Under 7 dage før beregnes 100% af lejebeløbet.

Reklamationer:
Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.

Det er kontraktens bestemmelser der er gældende. Alle mundtlige aftaler som ikke er påført kontrakten, annulleres samtidig med dennes underskrift. Er underskriver et selskab, fond eller forening, hæfter underskriver som selvskyldnerkautionist.

Praktiske oplysninger og betingelser

Inden levering af teltet

Sørg for at den plads teltet skal stå på er ryddet.

Mål evt. det areal som teltet skal stå på og sæt en pind i hvert hjørne for at se om teltet kan stå der, Også gerne en markering af, hvor i ønsker døråbningen placeret (hvis i ikke er på stedet under opstilling).

 

Ved opdækning/ pyntning af teltet:

Brug ikke tape på teltdugen ved ophængning af plakater, guirlander eller lignende

Brug ikke crepepapir noget sted i teltet, da det smitter af og ødelægger teltdugen.

Brug ikke ståltråd til opsætning da dette laver hul i presenningen. (Brug i stedet strips eller snor.)

Myggelys, fakler, grill , terassevarmer samt olielamper og andet må ikke stå inde i teltet da dette ødelægger/ soder presenningerne og udvikler kultveilte som er skadelig for mennesker. Brug i stedet alm. fyrfadslys.

Lejer vil være erstatningsansvarlig ved ødelæggelse af teltdugen og skellet.

 

Ved afhentning/aflevering af teltet:

Teltene skal afleveres i rengjort stand. Det vil sige:

– at teltet skal være tømt for inventar

– at snore og andet materiale skal være fjernet

– at stænk og spild på teltdugen er vasket væk

Disse ting er nødvendige, for at vi kan holde vores priser, og de og fremtidige kunder kan få en god fest.

 

Yderligere information

Det lejede telt henstår for lejers rengøring og risiko, indtil teltet er nedtaget og afhentet.

Teltene kan opstilles på såvel græs, jord, fliser som asfalt.